Verslagen + foto’s

Fietstocht en diner 2021

Bekijk hier alle foto's

DSC_9585
Op 26 augustus hadden wij weer onze jaarlijkse fietstocht, georganiseerd door Dronio.

Er deden 56 mensen mee en we werden ingedeeld in zeven groepjes van acht personen wat wel heel prettig was, want om in zo’n grote groep te fietsen is te gevaarlijk.
Het weer was wat grijzig, maar het was droog. We reden over de dijk richting Dreumel. Tussendoor toch nog wat nattigheid (maar ferme jongens, stoere meiden) fietsten wij dapper door. Onderweg werden wij nog verrast met een drankje (alcoholvrij) en konden wij verkwikt weer verder. Aangekomen in Dreumel bezochten wij de landschapstuin Robbekampen van 1,5 hectare groot.
Wij werden verwelkomd door twee aardige dames en een heer. Vervolgens  kregen we een heerlijke lunch aangeboden, tomatensoep, koffie, thee en een lekker broodje met een  zelfgemaakte salade.
Daarna de tuin bezocht met bijzondere planten, bomen, bloemen en mooi aangelegde vijvers. De eigenaar vertelde met veel enthousiasme over alles wat daar groeit en bloeit. Ik heb zoveel namen langs horen komen dat mijn oren ervan tuitten. Dus ga mij niet overhoren want ik weet het niet meer. Eén naam heb ik wel onthouden, namelijk de klotenboom (sorry).
Vervolgens weer op de fiets gestapt richting de Maas. We reden langs Moeke Mooren en (het stond niet in het programma) binnen de kortste tijd stroomde het etablissement vol met dorstige DRONIANEN. De bediening schrok zich rot, wat een invasie, en toen wij allemaal  ook nog individueel gingen afrekenen hadden ze het helemaal met ons gehad.
Tijdens het laatste stuk naar Druten kwam het zonnetje nog tevoorschijn. Iedereen ging toen naar huis om zich te verfrissen voor het diner in de Bogerd. De zaal was goed gevuld, want er kwamen ook nog mensen bij die niet hadden meegefietst. We hebben er lekker gesmuld van het voorgerecht, hoofdgerecht, dessert en een drankje.
Al met al hebben wij een sportieve en leuke dag gehad en ik bedank het bestuur en de activiteiten commisie die deze dag tot een succes hebben gemaakt.
Netty

Muzikale middag juni 2021

Bekijk hier alle foto's

Muzikale-middag-verkleind-8
 

Muzikale middag 17 Juni 2021
Wat een geweldige middag.
We maakten een reisje via het land van Maas en Waal ,een bootje aan de Amstel, reisje langs de Rijn, en zelfs Italië werd aangedaan.
Er werd volop mee gezongen en de handjes gingen de lucht in.
We maakten ,,herrie" en soms was het ,,klein Muuskes stil,ssst,,,,,,,"    Grapje van de muzikant Jan Kersten.
Wat hebben we gelachen en plezier gehad.
Zeker voor herhaling vatbaar.
Activiteitencommissie, bedankt!
Namens één van de aanwezige leden,

Willy v.d. Heijden.

Opening Jeu de Boules baan

Bekijk hier alle foto's

Opening Jeu de Boules baan in de tuin van Dronio.

Vorig jaar kreeg Dronio, de Drutense Seniorenvereniging, vijfduizend euro van het Dela Fonds voor de opstart van een open eettafel en de aanleg van een jeu de boulesbaan bij het clubhuis aan de Kerkeland.
Vóór de coronacrisis draaide de open eettafel al en afgelopen woensdag was het zo ver dat de pas aangelegde boules-baan geopend kon worden. Dat gebeurde doorwethouder Gérard de Wildt ( met welzijn en zorg in zijn portefeuille) in het bijzijn van ettelijke gasten en Dronio-leden.
Seniorenvoorzitter Tonny Zeeuwen roemde alle vrijwilligers die veel uren in de aanleg van de petanque-baan en entourage in de tuin van het clubhuis hadden gestoken. Toen de wethouder als openingsceremonie een fleurig lint had doorgeknipt kon een eerste partijtje gespeeld worden.
De Dronio-leden Henk van de Hoven en Frans Gradussen worden de “kartrekkers” van de jeu-de-boules-club. Zij kennen de spelregels, zijn ervaren spelers en vinden ook de sociale contacten die bij petanque horen erg belangrijk.

IVN wandeling 2021

Bekijk hier alle foto's

20210527_145904

IVN wandeling door de Drutense uiterwaarden.

Donderdag 27 mei j.l.  gingen  we op pad met gids Rob van het IVN.
Het werd een uitdaging door het natte gras en de gladde paden.
We bewonderden de konikpaarden met hun veulens. Rob vertelde ons over het gedrag van deze dieren.
Ook kregen we uitleg over diverse bloemen en planten; we waarderen het moois van de natuur.
Ook kwamen we een hengst tegen, geen probleem, we bleven ieder op ons eigen pad. Waarschijnlijk wil de groep hem er niet bij hebben vertelde Rob.
Na een groepsfoto te hebben gemaakt gingen we terug.
Nu over de dijk, dat liep wat makkelijker.
Het was een fijne middag.

Marian Visschers

Verslag algemene ledenvergadering 2020 DD 9 september 2020

Aanwezig: 55 leden (incl. bestuur)

 1. Opening
 • Namens het bestuur heet de voorzitter Tonny Zeeuwen iedereen hartelijk welkom. Dit keer met een gedicht speciaal bedoeld voor alle vrijwilligers van onze vereniging.
 • Voordat de vergadering vervolgd wordt is er een minuut stilte voor de overleden leden
 1. Mededelingen
 • Op dit moment hebben we 764 leden
 • Aan de jubilarissen wordt door Mieke een bloemetje uitgereikt:
 1. Bouwmans-Janssen, 40 jr (niet aanwezig)
 2. Bussing, 25 jr
 3. Kocken, 25 jr
 4. Langens-Knol, 25 jaar (niet aanwezig)
 1. Goedkeuring notulen ALV 2019 en extra ALV in dec. 2019
 • Beide notulen worden zonder verdere vragen en opmerkingen goedgekeurd.
 1. Verkiezingen bestuursleden
 • Aftredend en herkiesbaar, Tonny Zeeuwen
 • Broer Janssen is als penningmeester reeds in functie. Dit moet in deze vergadering nog wel bevestigd worden.
 • Nieuwe bestuursleden, Mieke Driessen en Trudy Verhagen.
 • Zonder op- en/of aanmerkingen worden bovengenoemde bestuursleden aangesteld. Daarbij een woord van dank aan Antoon Gerlag die 2 jaar de functie van penningmeester heeft uitgeoefend en deze nu overdraagt aan Broer Janssen.
 1. Gift van de DELA
 • De DELA heeft ons een gift toegezegd van € 5000, wat wij kunnen besteden aan de opzet van de OpenEetTafel en de aanleg van de jeu de boule baan. Bij het uitwerken van de notulen kan vermeld worden dat deze € 5000, inmiddels is overgemaakt.
 1. Financiën
 • Automatische incasso: Broer Janssen legt uit hoe de automatische incasso werkt en geeft daarbij aan dat wanneer leden daar niet voor kiezen, zij krijgen een rekening, er extra administratiekosten in rekening worden gebracht (€ 2.50) per betaling.
 • Contributie 2020. Ondanks eerdere publicaties blijft de contributie dit jaar op € 25,-
 • Kascontrole: Deze is gedaan door Geert van Kraaij en Hans de Vaan. Zij hebben na inzage akkoord gegeven over het boekjaar 2019. De kascommissie voor 2020 bestaat uit Joke Knoop (reserve), Toos Toebast en Hans de Vaan.
 • Overzicht uitgaven 2019.

Door een digitaal foutje kan het overzicht niet getoond worden en moet volstaan worden met een mondelinge uitleg van Broer.

Vragen die daaruit voortkomen:

 • De busreis kan kostendekkend plaatsvinden maar als bestuur hebben we ervoor gekozen daar een bijdrage in te doen.
 • Is de “stiekeme” spaarpot geheim? Neen, deze is ook inzichtelijk gemaakt voor de kascommissie.
 • Gastleden zijn bij een andere KBO afdeling lid en kunnen voor € 10,- gastlid bij ons worden. Deze regeling is er tot 31 december 2020, daarna vervalt het gastlidmaatschap.
 • Ondanks de CORONA is er door Broer wel een begrotingsprognosegemaakt.
 • Na het financiële verslag verleent de ALV decharge aan de penningmeester en bestuur.
 1. Jaarverslag:
 • Het jaarverslag wordt door Frans Steffens voorgelezen en vastgesteld.
 1. Organisatie veranderingen KBO-PCOB/G13 en aansluiting bij de Koepel voor gepensioneerden.
 • Tonny geeft aan de hand van een presentatie uitleg over het proces zoals dat afgelopen jaar heeft plaatsgevonden. Duidelijk is dat wij als bestuur voorstellen het lidmaatschap met de KBO-PCOB stop te zetten en samen met de G13 (13 KBO afdelingen uit Gelderland) ons aan te sluiten bij de Koepel voor Gepensioneerden.
 • Na deze uitleg is er vanuit de aanwezigen instemming met het voorstel van het bestuur.
 1. Toekomst in CORONA tijd.
 • Duidelijk is dat door CORONA veel zaken ontregeld zijn. Als bestuur zijn we zoekende wat kan wel conform de opgelegde voorwaarden gesteld door het RIVM. Hierover hebben we ook regelmatig overleg met de gemeente. Op dit moment zijn we weer voorzichtig activiteiten aan het “opstarten”. Daarnaast zijn er nieuwe initiatieven zoals aanleg jeu de boules baan en eten koken bij leden thuis die ontwikkeld worden. Wij zullen het magazine gebruiken om duidelijke informatie te geven maar verwijzen ook naar onze website: www. DRONIODRUTEN.nl
 1. Vragen/opmerkingen:

De busreis op 26 juni:

 • de bus was kapot en de reserve bus was te laat en te klein. Het aantal was goed doorgegeven maar door Betuwe Expres was een verkeerde bus gestuurd.
 • Jammer dat er 1 reisleider was. Oorzaak was dat Jan Jansen S op het laatste moment heeft afgezegd ivm ziekte van zijn vrouw.
 • Hoewel leden geen stoel konden reserveren moest uitgelegd worden waarom een 2tal leden wel een “voorkeusbehandeling” kregen.

Opmerking:

 • vaste activiteiten opnemen in het magazine met vermelding van de contactpersoon. Met deze persoon altijd eerst contact opnemen met vragen, opmerkingen en aanmelden.
 1. Sluiting:
 • Met dank aan allen sluit Tonny om 16.05 uur de vergadering.

Boottocht op de Maas 2020

Bekijk hier alle foto's

Sluizertocht-26-09-2020-A-1
Er kon weer iets georganiseerd worden in groepsverband daarom was er een boottocht op 26 sept. 2020. Om half 2 verzamelden wij ons met gepaste afstand bij Moeke Mooren. We waren met ongeveer 50 leden en we hadden er zin in. Sommige waren op de fiets gekomen want het weer was ons gunstig gezind. De kapitein van de Sluizer heette ons welkom en om 2 uur vertrokken wij voor een prachtige rondvaart op de Maas. Onder het genot van een kopje koffie of thee en een appel gebakje genoten we met volle teugen. De tocht duurde 2 uur. Eerst richting Maasbommel om de prachtige jachten en drijvende woningen te bewonderen. Daarna naar Batenburg en dan nog wat rondgevaren om het Groene Eiland. Zo heb je een andere kijk op de dijk dan wanneer je er overheen fietst. We lieten ons nog verrassen met een heerlijk advocaatje met... Al met al een geslaagde middag met dank voor de geweldige organisatie.
Ineke Bakker en Betty Rademakers.

Fietstocht 2020

Bekijk hier alle foto's

DSC_8846-2
 
Wat een goed georganiseerde fietstocht donderdag 27 aug. Zelfs het weer werkte mee om er iets gezelligs van te maken. Keurig vertrokken we in groepjes van het Dronio-gebouw, volgens de R.I.V.M- regels. Onderweg een lunch die heel goed in de smaak viel. In de open lucht werden pannenkoeken gebakken, met veel keus in verschillende smaken. Geweldig een applaus voor de bakkers, het was heerlijk. Daarna werden we bij Moeke Mooren nog verwend met koffie of thee. Zonder nare dingen of pech heeft iedereen het rondje Maas en Waal gehaald. Tot slot voor ieder die dat wilde nog een diner bij d’n Bogerd. Ook dit was voortreffelijk. Kortom een heel geslaagde dag. DANK voor de goede organisatie.
Met vr. groeten Ans van Ooijen.
 

Algemene ledenvergadering december 2019

Vakantie programma

Mandjesvlechten april 2019

Algemene ledenvergadering 2019

Opening 13 maart

Nieuwjaarsreceptie 2019