Vaste activiteiten

Mocht u vragen hebben dan kunt u (het liefst per mail) contact op nemen met:
Tonny Zeeuwen, mail: voorzitter.droniodruten@gmail.com   tel. nr. 06-30792075 of
Frans Steffens, mail: secretaris.droniodruten@gmail.com    tel.nr. 06-36533621

De data van de diverse activiteiten staan vermeld in het Dronio Magazine!


vaste activiteiten

DatumActiviteitLocatie
Dinsdagochtend van 9.30 - 12.30 uurWandelen 1 & Nordic Walking
De Dronio wandelaars wandelen iedere dinsdagochtend, weer of geen weer, het hele jaar door zo'n 1,5 uur.
Wij struinen langs de Waal, volgen een boeren - c.q. klompenpad of zoeken de bossen en/of heuvels op, waarvan wij er genoeg hebben in de wijde omtrek. Onderweg bewonderen wij de prachtige omgeving (vogels, paddenstoelen, bloemen etc.) of lopen lekker te ……… .
Voor meer informatie of aanmelden : Hans Elderson Tel: 0487-841515 06-53142517
E-mail: j.elderson@upcmail.nl
Vanaf de sporthal
Eerste woensdag van de maand om
13.30 uur
Wandelen 2
Een rustige, korte wandeling in Druten. Ook rolstoelers (wel onder begeleiding) kunnen deelnemen. Na afloop kunt u een kopje koffie of thee drinken in het Dronio gebouw. U hoeft zich van te voren niet aan te melden. De leiding is in handen van Tineke Meeuwsen-Gerritsen. tel. 0487-514229
Vertrek vanaf Droniogebouw
Dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.Kaartmiddag
Elke dinsdagmiddag is er een kaartmiddag (rikken en jokeren) voor Dronio leden in het Dronio gebouw. Hebt u belangstelling neem dan contact op met Jan Hol, tel: 0487-513673 of 06-19589669
Dronio gebouw
Maandag, woensdag en donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.Jeu de boules
Jeu de boules is een laagdrempelige sport: het is makkelijk te leren en je hoeft niet allerlei dure materialen of sportkleding aan te schaffen voordat je kunt beginnen met spelen. Je speelt in teams van één, twee of drie personen, wat het ook tot een sociale sport maakt. Er wordt een competitie gespeeld onder leiding van de wedstrijdleider. Aan het jeu de boules zijn geen kosten verbonden. Kosten voor niet leden 1,50 euro pd.
Hebt u interesse en zou u het spel jeu de boules willen (leren) spelen neem, voor de maandag en woensdag, dan contact op met:
Henk van de Hoven, tel. 06-28324910 of met: Frans Gradussen, tel. 0487-514587
Voor de donderdag met: Nico van Loon, tel. 06-12159542
Dronio gebouw
Iedere woensdag morgen van 11.00 tot 12.00 uurYoga
Yoga leert mensen bewust te worden van hun lichaam, geest en ziel (intuïtie) en om deze drie elementen in verbinding met elkaar te brengen. Yoga is een manier om bij jezelf te komen, jezelf te herontdekken en jezelf te transformeren. De transformatie is niet alleen op het gebied van de geest waarbij door beoefening van yoga meer kalmte, acceptatie en focus wordt ervaren. Het is ook op het gebied van het lichaam, want door regelmatige beoefening wordt men leniger, krachtiger en energieker.
Sanne Reijers begeleidt u bij de yoga beoefening. Zij is in India opgeleid en beoefent zelf al ruim 10 jaar yoga. Haar lessen zijn fysiek inspannend maar leiden uiteindelijk naar volledige ontspanning. Iedereen kan op eigen niveau meedoen.
Lestijden zijn dinsdag - en woensdagochtend: 11.00-12.00 uur
Kosten voor een 10 rittenkaart: €75,-
Hebt u interesse of wilt kennismaken met yoga dan kunt u zich aanmelden bij:
Tonny Zeeuwen, tel. 06-30792075
Dronio gebouw

Tweewekelijks op donderdagmiddag 14.00 uurHandwerken
U mag zelf bepalen wat u gaat doen. Het is de bedoeling dat leden onderling elkaar advies kunnen geven m.b.t. een handwerktechniek. Dit kan zijn: haken, breien, kantklossen, borduren, quilten etc.. Het is dus halen en brengen van handwerktechnieken. Met natuurlijk een gezellig samenzijn en praten over ditjes en datjes. Hebt u belangstelling neem dan contact op met:
Thea Lewiszong tel: 0487-512173
Dronio gebouw
Tweewekelijkse bijeenkomst op donderdagmiddag 14.30 uurStudiekring
Tijdens de bijeenkomsten van de studiekring delen deelnemers kort met elkaar wat hen de afgelopen twee weken is opgevallen en heeft bezig gehouden. Aansluitend wordt door een deelnemer een zelf aan te dragen onderwerp gepresenteerd aan de kring en uitgediept. De bijeenkomsten vinden plaats in het Dronio gebouw.
De kracht van studiekringen is vooral dat de deelnemers niet alleen van elkaar leren, maar ook een vast moment van ontmoeting hebben en zo een hechte groep vormen waarbij ontmoeting en actief bezig zijn met de geest centraal staan, maar gelijktijdig trends als vereenzaming worden voorkomen. Studiekringen zijn daartoe laagdrempelig en brengen ouderen op geheel vernieuwende wijze met elkaar in contact. Eigen inbreng, onderling respect en blijven leren zijn daarbij de voornaamste kenmerken.
Meer informatie over studiekringen 50+ kun je vinden op www.studiekringen 50plus.nl of vraag er naar in de Bibliotheek. Initiatiefnemers van deze studiekring zijn MeerVoorMekaar welzijnsorganisatie, Bibliotheek Druten in samenwerking met Dronio Druten. Contactpersoon voor informatie of aanmelden :
Peter Akkerman, tel. 06-46442256
Dronio gebouw Blauwe zaal
Tweewekelijks op donderdagmiddag
14.00 - 16.00 uur
Koor
Samen met de dirigent wordt het repertoire gekozen. Belangrijk is het samenzijn en plezier beleven aan zingen/muziek.. Hebt u belangstelling of wilt u wat meer informatie neem dan contact op met:
Gerda van Osenbruggen tel:0487-516550 of 06-13957928
Voorlopig in de Bogerd
Een keer in de zes weken op woensdag van 14.00 -16.00 uurLeesclub 1
De leesclub komt eens in de zes weken bij elkaar in het Dronio gebouw. Dan wordt er een boek besproken dat we tijdens de vorige bijeenkomst in overleg hebben uitgezocht. We kopen het zelf, we lenen het van de bibliotheek of we lenen het van elkaar. En steeds wijzen we voor de volgende bijeenkomst een gespreksleider aan.
Wilt u zich ook aansluiten bij onze leesclub, neem dan contact opnemen met Piet Zeeuwen of met Wil Buiteman voor een plekje op de wachtlijst. Met minimaal vijf nieuwe leden kan een nieuwe leesclub worden gestart. Laat u zich dus vooral niet weerhouden om contact met ons op te nemen. Want - ik spreek inmiddels uit ervaring - het discussiëren over boeken is niet alleen boeiend maar ook verrijkend.
Welkom dus!
Wil Buiteman. E-mail: wil.buiteman@upcmail.nl tel. 0487 - 84 21 90
Piet Zeeuwen. E-mail: pjp.zeeuwen@kpnmail.nl tel. 0487 - 51 51 76
Dronio gebouw Blauwe zaal
Laatste woensdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uurInloopochtend
Hebt u zin om er even tussenuit te gaan voor een praatje en een kopje koffie kom dan naar deze inloopochtenden. Misschien hebt u zin in een gezelschapsspel of wilt u alleen maar wat praten; u bent altijd welkom. Soms zal er iemand aanwezig zijn vanuit een welzijnsorganisatie. Zij kunnen uw vragen beantwoorden.
Contactpersoon : Netty van Ballegoij tel. 514180 of: Edita Koppen tel. 514134
Dronio gebouw
Een keer per maand op woensdagmiddag om 14.00 uurCreamiddag
De dames Coby, Ingrid en Truus samen met Cisca van Ringelenstein organiseren deze activiteit. Te denken valt aan het maken van leuke decoratieve werkstukjes zoals het versieren van kaarsen, een mooie raamhanger, kerststukjes e.d. Elke keer worden er verrassende creaties gemaakt.
Der kosten zijn 6 euro inclusief 1 koffie of thee. U kunt zich aanmelden bij:
Cisca van Ringelenstein. Tel: 0487-513625 of 06-29730728. E-mail: Cisca65@icloud.com
Dronio gebouw
Tweewekelijks op woensdagmiddag om 14.00 uurBingo
Er wordt gespeeld met maximaal 30 personen. We spelen 6 rondes. Bij aanvang betaalt u 2 euro, daarvoor krijgt u koffie of thee. Ook kunt u munten kopen a 2,50 voor frisdrank, bier of wijn. Liefst tevoren opgeven bij GERDA van Osenbruggen tel. 0487 516550.
1 kaart 4 euro, 2 kaarten 7 euro en 3 kaarten 10 euro.
Geldprijsjes voor: eerste rijtje vol; eerste en tweede rijtje vol; en volle kaart. Alle 4 de hoekjes vol is een verrassing. De hoofdprijs ( 6e en laatste ronde) is een lunchbon van de Bogerd.
de Bogerd
Elke eerste donderdag van de maand om 13.30 uurFietsen
Er wordt ongeveer 2 uur gefietst rond Druten.
Contactpersoon: Antoon Gerlag, tel. 06-10615253
Vertrek vanaf Dronio gebouw
Tweewekelijks op vrijdag om 11.45 uurOpen Eettafel (OET)
Iedereen die daar komt om lekker te eten, moet zich wel eerst, tot een week van te voren, aanmelden via de mail: secretaris.droniodruten@gmail.com of gewoon bellen naar: 06-36533621
Afmelden zonder kosten tot uiterlijk 3 dagen tevoren.
Dronio gebouw
Eerste dinsdag van de maand van 14.30 -17.00 uurRepair cafe
Hebt u iets te repareren, er is deskundigheid op het gebied van kleding, huishoudelijke artikelen, elektrische apparaten en computers. Voorheen was het repair cafe gevestigd in het Tech lokaal van Pax Chritie, waar het zo'n tien jaar geleden is ontstaan vanuit Stichting Meerwaarde Maas en Waal. Daar is men blij dat het vanuit Dronio wordt overgenomen, zodat de bewoners van Druten en omgeving blijvend hun spullen kunnen laten repareren.
Vragen over het repair cafe, bel. 06-36533621. Mail. secretaris.droniodruten@gmail.com
Dronio gebouw
1 x per 6 weken op maandag
14.00 - 16.00 uur
Leesclub 2
Omdat de eerste leesclub vol is zijn we met een tweede gestart.
Wat doen we tijdens de bijeenkomst: we beginnen met het boek dat we de vorige keer uitgezocht hebben; 1 of 2 mensen maken vooraf de vragen. Samen zoeken we een nieuw boek uit, het boek kan je lenen bij de bibliotheek, kopen of lenen van iemand. Als laatste maken we een nieuwe afspraak voor over 6 weken.
Vind je het leuk om samen met een groep een boek te lezen, dat in de volgende bijeenkomst besproken wordt, neem dan contact op met:
Tonny van Beek, tel. 06-49051172 of mail: amvanbeek@gmail.com
Dronio gebouw
1e vrijdag van de maand
10.00 - 12.00 uur
Klassieke muziek luisteren
Contact persoon: Marielle van Swaaij,
tel. 06-17860576
In de Bogerd
3e donderdag van de maandScootmobiel tocht
Contact persoon: Antoon Gerlag, tel. 06-10615253
Vertrek vanaf Dronio gebouw

Wellicht zullen er nog meer activiteiten worden georganiseerd. Deze worden op tijd in het Magazine en op de website vermeld.