Links

Gemeente Druten:

Digihulp:
Een samenwerking tussen Seniorweb en DRONIO Druten.
Seniorweb pakt de draad weer op in samenwerking met DRONIO Druten als het gaat om hulp bieden bij vragen en/of problemen op het gebied van de digitale mogelijkheden waar we allemaal mee te maken krijgen.
Om duidelijk te krijgen waar u om vraagt kunt u mailen naar hgd@live.nl of kom dan naar de vrije inloop in de bibliotheek op de dinsdagmiddag tussen 14:00 en 16:00 uur. Er zijn dan 2 vrijwilligers van Seniorweb aanwezig die U kunnen helpen.