Besluit i.v.m. het Coronavirus

CORONA STOP
Gelet de maatregelen die vandaag, 22 januari 2021, zijn afgekondigd kan het ook niet anders dan dat ook wij nog steeds niet onze activiteiten kunnen opstarten.. Ondertussen zijn we als bestuur al wel plannen aan het maken om niet alleen nieuwe activiteiten in ons aanbod op te nemen maar ook zo snel als mogelijk de draad weer op te pakken. Zodra er wijzigingen zijn of een start mogelijk is zullen wij dat meteen in zowel ons Magazine maar ook op deze site kenbaar maken.


U bevindt zich op de website van de Dronio-Druten. Daarmee houdt het bestuur van Dronio-Druten de leden op de hoogte over het wel en wee van haar vereniging. Een vereniging van en voor iedereen waarbij wij ons ook willen gaan richten op de leeftijdsgroep 50+. De Dronio-afdeling Druten telt momenteel ruim 725 leden. (januari 2021)
De afdeling Druten bestaat inmiddels al vanaf 1950. Door de toename van het aantal senioren zal ook in de komende jaren - naar verwachting - het aantal leden blijven stijgen. Het bestuur blijft op zoek naar mensen die zich actief willen inzetten voor activiteiten voor de senioren. Dat kan zijn met fietsen in de zomer, jeu de boulen, creatief bezig zijn, en als ouderen- of belasting-adviseur. Of misschien wilt u wel "kartrekker" zijn voor de organisatie van excursies, museumbezoeken, leesclubs etc. Hebt u vragen hierover dan kunt u contact opnemen met een van ons. De mailadressen en telefoonnummers van de bestuursleden kunt u vinden in het menu <Over Dronio / bestuur>.

Gezelligheid en spel

Doe mee aan de kaarten, bridgen, fotograferen, zingen, koken etc. of ga mee met de wandelgroep (ook Nordic Walking).

Meer informatie...

Hulp bij problemen

Heeft u problemen met uw computer, iPad, belastingaangifte of rijbewijsverlenging (75+)? Wij kunnen u op gang helpen of naar de juiste persoon verwijzen.

Meer informatie...

Dronio Magazine

Eens per maand brengen we een magazine uit om u op de hoogte te stellen van alle aankomende activiteiten en verslag te geven van de afgelopen activiteiten.

Bekijk ons magazine direct...