Besluit i.v.m. het Coronavirus

CORONA STOP
Zondag 4 oktober heeft het bestuur besloten om alle activiteiten in ons gebouw op Kerkeland met onmiddellijke ingang tot nader order te stoppen. Reden is het oplopende besmettingsgetal. Gezien onze doelgroep kunnen en willen wij geen risico lopen. Ondertussen zijn we aan het bekijken of de huidige ventilatie in onze ruimten verbeterd kan worden en gaan we door met het maken van plannen voor het geval we de activiteiten weer kunnen oppakken.
Als we nieuws hebben zullen we dat meteen laten weten.


 

U bevindt zich op de website van de Dronio-Druten. Daarmee houdt het bestuur van Dronio-Druten de leden op de hoogte over het wel en wee van haar seniorenvereniging. Een seniorenvereniging van en voor iedereen. De Dronio-afdeling Druten telt momenteel ruim 750 leden.
De afdeling Druten bestaat inmiddels al vanaf 1950. Door de toename van het aantal senioren zal ook in de komende jaren - naar verwachting - het aantal leden blijven stijgen. Het bestuur blijft op zoek naar mensen die zich actief willen inzetten voor activiteiten voor de senioren. Dat kan zijn met fietsen in de zomer, jeu de boulen, creatief bezig zijn, ouderen adviseurs en belastinghulpen. Of misschien wilt u wel "kartrekker" zijn voor de organisatie van excursies, museumbezoeken, leesclubs etc.

 
 

Laatste nieuws

Nieuwe email adressen van het bestuur
Kijk op de achterkant van het Dronio Magazine voor de nieuwe mailadressen van het bestuur of klik hier


Yoga lessen  
Sonja Thoonen is plotseling (deels veroorzaakt door de Coronastop) gestopt met het geven van de yogalessen, heel jammer maar het is niet anders.
Op zoek naar een vervangster zijn we in contact gekomen met Janneke Lourens. Zij gaat zo snel mogelijk, wanneer de Coronastop wordt opgeheven, de yogalessen geven. Zij gaat dat doen op de donderdag ochtenden (2x 1 uur) en donderdagavond (1 uur). Zodra het kan zullen wij een kennismakingsmoment plannen waar u,indien u belangstelling hebt, aanwezig kunt zijn. Vraag is dan wel dat u zich per mail aanmeldt bij het secretariaat:
secretaris.droniodruten@gmail.com.

 

 
 
Gezelligheid en spel

Doe mee aan de kaarten, bridgen, fotograferen, zingen, koken etc. of ga mee met de wandelgroep (ook Nordic Walking).

Meer informatie...

Hulp bij problemen

Heeft u problemen met uw computer, iPad, belastingaangifte of rijbewijsverlenging (75+)? Wij kunnen u op gang helpen of naar de juiste persoon verwijzen.

Meer informatie...

Dronio Magazine

Eens per maand brengen we een magazine uit om u op de hoogte te stellen van alle aankomende activiteiten en verslag te geven van de afgelopen activiteiten.

Bekijk ons magazine direct...