Schuldhulp

Heeft u geldzorgen, schulden of andere geldproblemen door een minimum inkomen? De gemeente kan u in veel gevallen ondersteunen, bijvoorbeeld met advies of met regelingen die uw inkomen ondersteunen. Hieronder vindt u een overzicht van hulp die wij bieden aan inwoners met geldzorgen.

Heeft u betaalachterstanden of schulden?

In dat geval kunnen wij u helpen met begeleiding. Soms kunnen wij ook bepaalde kosten voor u betalen. Zodat u uw huishoudboekje weer op orde krijgt. Heeft u schulden of betalingsachterstanden? Blijf er niet mee zitten en vraag zo snel mogelijk hulp bij de gemeente. U kunt mogelijk in aanmerking komen voor een schuldregeling.

Lastig rondkomen of beginnende betaalachterstanden: Adviesgesprek

Wordt het steeds lastiger om rond te komen? Maakt u zich zorgen om uw financiën? Heeft u beginnende betaalachterstanden? En vindt u het fijn als iemand met u meekijkt? U kunt bij een deskundige van de gemeente altijd een afspraak maken. Samen kijken we naar uw financiële situatie en geven we tips en adviezen die passen bij uw situatie.

Zo kunt u, samen met ons, een budgetplan opstellen. We kijken dan wat uw inkomsten en uitgaven zijn en hoe u die het beste in balans kunt brengen. Vraag een gesprek aan met de gemeente via telefoonnummer 088 432 74 32.

Meerdere betalingsachterstanden of schulden: Schuldhulpverlening

Heeft u meerdere betalingsachterstanden of krijgt u regelmatig post van incassobureaus of deurwaarders dan kan schuldhulpverlening een uitkomst zijn. De gemeente kan u helpen wanneer u schulden heeft. Het maakt niet uit hoe klein of groot deze zijn. In een gesprek bekijken we wat uw situatie is. Samen met u zoeken we een oplossing die bij u past. Dit is namelijk voor iedereen anders. Soms is het voldoende om u te helpen bij het maken van afspraken met de schuldeisers. En soms is een schuldsaneringstraject nodig.

Uit ervaring weten we dat mensen vaak lang wachten voordat ze hulp zoeken. Soms uit schaamte. Soms omdat ze een bepaald beeld hebben van schuldhulpverlening. Lang niet altijd klopt dat beeld. Wij beheren uw inkomen niet als u dat goed zelf kan doen. Ook niet tijdens een schuldhulpverleningstraject.

Hulp van vrijwilligersorganisaties bij uw geldzaken

In Druten zijn verschillende vrijwilligersorganisaties die u kunnen helpen bij uw geldzaken.

Hulp bij toeslagen en regelingen

Voor het aanvragen van toeslagen en regelingen moet u formulieren invullen. Kunt u hierbij wel wat hulp gebruiken? MeerVoormekaar staat voor u klaar met een speciaal team vrijwilligers. Zij helpen u gratis bij het aanvragen van toeslagen en regelingen.

Hulp bij thuisadministratie

Heeft u hulp nodig bij het op orde brengen van uw administratie? Ziet u door de bomen het bos niet meer en bent u het overzicht verloren? Wilt u weten welke toeslagen en regelingen er beschikbaar zijn? Dan kunt u terecht bij MeerVoormekaar(Deze link gaat naar een externe website). Een getrainde vrijwilliger kan u op verschillende manieren helpen.

Belastingservice Senioren

De Belasting-invulhulpen van MeerVoormekaar in de gemeente Druten en van de seniorenverenigingen in de gemeente Druten bieden hulp bij het invullen van uw belastingaangifte. Senioren met AOW en/ of aangevuld met klein pensioen, kunnen vragen naar de vrijwillige belasting-invulhulpen.

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen?

Inwoners van de gemeente Druten moeten gemeentelijke belastingen betalen. Als u een laag inkomen heeft kunt u misschien wel kwijtschelding krijgen. Kwijtschelding betekent dat u bijvoorbeeld geen rioolrechten of afvalstoffenheffing meer hoeft te betalen. Meer informatie over het aanvragen van kwijtschelding vindt u op www.munitax.nl.

Kunt u de sportles van uw kind(eren) niet betalen?

Voor kinderen in de gemeente Druten van 4 tot en met 17 jaar die opgroeien in een gezin met weinig geld is er het Kindpakket Druten. Bij een inkomen lager dan 120 % van de bijstandsgrens kunt u (onderdelen van) het Kindpakket aanvragen. Bijvoorbeeld voor sporten of muziekles voor een kind in het voortgezet onderwijs. De geldende bijstandsgrens is afhankelijk van de samenstelling van uw gezin. Op https://www.berekenuwrechtplus.nl/normenoverzicht/ vindt u de bijstandsgrenzen.
Stichting Leergeld 2stromenland doet de uitvoering van het Kindpakket Druten.

Voor het Kindpakket kunt u contact opnemen met Leergeld via www.leergeld2stromenland.nl

Leeft u drie jaar of langer van een minimum inkomen?

Hoe langer u moet rondkomen van een minimum inkomen, des te lastiger het wordt om geld te sparen. Als u ouder bent dan 21 jaar (en nog niet met pensioen) en langer dan drie jaar een minimum inkomen heeft, kunt u in aanmerking komen voor een extra toeslag.

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is er voor mensen die langdurig (minimaal 3 jaar) een laag inkomen hebben. U kunt in aanmerking komen als u geen zicht heeft op inkomensverbetering. De hoogte van de individuele inkomenstoeslag is 40% van de bijstandsgrens die voor u geldt. De geldende bijstandsgrens is afhankelijk van de samenstelling van uw huishouden. Op de website van Bereken uw recht vindt u de bijstandsgrenzen. De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u zelf mag uitgeven. De toeslag kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

Let op: heeft u een partner? Dan moet uw partner ook goedkeuring geven met DigiD. Dit kan direct of met een link in een e-mail tot 5 dagen na ontvangst van de mail.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U moet in de gemeente Druten wonen.
 • U bent 21 jaar of ouder, maar hebt nog niet de AOW-leeftijd.
 • U bent Nederlander of u hebt een verblijfsvergunning waarmee u recht op bijstand kunt krijgen.
 • Bent u getrouwd? Of woont u samen? Dan moet u samen aanvragen en allebei voldoen aan de voorwaarden.
 • Heeft u de afgelopen 3 jaar met iemand anders samengewoond? Of bent u met iemand anders getrouwd geweest? Dan houden wij rekening met het inkomen van deze persoon.
 • Uw (gezamenlijk) inkomen was in de afgelopen 3 jaar niet hoger dan de voor u geldende bijstandsnorm. Op de website van Bereken uw Recht (Deze link gaat naar een externe website) vindt u de bijstandsnormen.
 • De waarde van uw (gezamenlijke) bezittingen mag niet meer zijn dan de bijstand toelaat. Op de website Antwoord op Bijstand (Deze link gaat naar een externe website) vindt u de bedragen.

Heeft u veel zorgkosten?

Als u veel zorgkosten heeft die u moeilijk kunt betalen is er mogelijk een oplossing voor u. Via de gemeente Druten kunt u namelijk een extra voordelige ziektekostenverzekering afsluiten bij verzekeraars CZ of VGZ. Dit kan aan het eind van ieder kalenderjaar.

U kunt kiezen tussen een standaardpakket of een uitgebreid pakket. Dat laatste pakket is bedoeld voor mensen die hun eigen risico vrijwel zeker opmaken. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor veel chronisch zieken of mensen met een beperking. Op onze pagina collectieve ziektekostenverzekering vindt u meer informatie.

Als u niet deelneemt aan de uitgebreide zorgverzekering kunt u beroep doen op een financiële tegemoetkoming. Op onze pagina bijdrage extra kosten chronisch zieken vindt u meer informatie.

Heeft u onverwacht hoge kosten en kunt u deze niet betalen?

Heeft u te maken met onverwacht hoge kosten en bent u niet in staat om deze kosten zelf (helemaal) te betalen uit uw inkomen of uw vermogen?  Mogelijk komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand. U kunt bijzondere bijstand aanvragen wanneer u:

 • 21 jaar of ouder bent (of 18, 19 of 20 jaar en uw ouders de gevraagde kosten niet kunnen betalen);
 • staat ingeschreven in de gemeente Druten en in het bezit bent van een Nederlands paspoort;
 • een inkomen rond de bijstandsnorm heeft.

Let op: Het gaat om kosten die niet langer dan drie maanden geleden zijn gemaakt of die nog gemaakt moeten worden. 

Waar wordt de aanvraag op beoordeeld?

 • Zijn de kosten echt gemaakt of gaat u ze echt maken
 • Gaat het om bijzondere kosten die niet betaald kunnen worden uit het inkomen
 • Is er een andere instelling die de kosten vergoed, zoals uw zorgverzekeraar.

U ontvangt een brief van de gemeente waarin staat of u wel of geen bijzondere bijstand krijgt.

Een deel van de kosten zelf betalen

Hoeveel bijzondere bijstand u krijgt hangt af van uw inkomen en vermogen. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis. Er wordt ook gekeken naar het inkomen en vermogen van uw gezinsleden. Soms moet u een deel van de kosten zelf betalen.

Vanuit uw inkomen moet u reserveren voor onvoorziene uitgaven. Bijvoorbeeld voor de vervanging van een wasmachine, koelkast of meubels. Voor deze kosten bestaat er in principe geen recht op bijzondere bijstand. U kunt hiervoor wel een lening aanvragen bij de Gemeentelijke Kredietbank. 

Bent u gepensioneerd, chronisch ziek of heeft u een handicap?

Dan kunt u misschien gebruik maken van de compensatieregeling.

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u behoren tot een van de volgende doelgroepen:

 • Personen met de pensioengerechtigde leeftijd.
 • Chronisch zieken en personen met een handicap.

Er kan een maximaal bedrag per kalenderjaar worden toegekend: € 140 voor een alleenstaande (ouder) en € 200 voor een echtpaar. De regeling is bedoeld voor inwoners met een inkomen lager dan 110% van de voor u geldende bijstandsgrens. De geldende bijstandsgrens is afhankelijk van de samenstelling van uw huishouden. Op de website https://www.berekenuwrechtplus.nl/normenoverzicht/ vindt u de bijstandsgrenzen.

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met het Sociaal Team van de gemeente Druten.

Heeft u beperking waardoor u naast uw studie niet kunt bijverdienen?

Volgt u een opleiding waarvoor u studiefinanciering krijgt en kunt u door uw beperking niet of nauwelijks bijverdienen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een individuele studietoeslag.