Eenmalige activiteiten

Nieuwjaarsreceptie

We nodigen alle Dronio leden uit om het glas te heffen en te proosten op een voorspoedig en goed 2023. Je bent welkom op 14 januari vanaf 14.00 uur in het verenigingsgebouw Kerkeland 7b. Onder het genot van een drankje en een hapje kunnen we met elkaar even bijpraten en de plannen voor 2023 bespreken. Je kunt gewoon binnenlopen.


15 februari carnavalsmiddag

Op woensdag 15 februari houden we onze carnavalsmiddag in de Bogerd. We beginnen om 14.00 uur. De muziek wordt verzorgd door Rats Kuch en Bonen. De band nodigt uit tot een dansje of polonaise. Natuurlijk is er ook weer een tonproater. Dit jaar staat ons een optreden van Arian Compen uit Soerendonk te wachten. Een grappenmaker die met zeer zeer zeer droge humor, woordspelingen en originele vondsten het publiek weet te boeien. Ooit een beschuit gegeten zonder te drinken? Zoiets! Daarom het dringende advies: Goed drinken!

Het is geen wervelwind. Op een rustige manier neemt hij je mee op zijn reis. Zijn kracht zit hem in de zeer herkenbare verhalen met een onverwachte wending.

 ZIJN MOTTO: HOE IST?

Over honderd joar wedder niks mer van! 
We sluiten af met een stamppottenbuffet: drie soorten stamppot met …
Woensdag 15 februari
Aanvang 14.00 uur (tot 17.00 uur)
Inloop 13.30 uur
Kosten: 20,00 p.p.
Aanmelden tot 7 februari door het geld over te maken op bankrekening
NL06RABO0112721028 t.n.v. Dronio Druten onder vermelding van lidnummer en omschrijving ”carnaval”.