Eenmalige activiteiten

BEZOEK AAN DE STEENFABRIEK VOGELENSANGH IN DEEST

Deze steenfabriek heeft een rijke historie van bijna honderd jaar en is de enige in Nederland met een kolengestookte ringoven.
Wie gaat er vrijdag 9 juni a.s. met ons mee?
We vertrekken om 9.15 uur per fiets bij ons verenigingsgebouw Kerkeland 7b te Druten.
Bij slecht weer gaan we met de auto.
De rondleiding start om 10.00 uur en zal ongeveer 2 uur duren.
De kosten zijn 5 euro, inclusief een kopje koffie/thee. Graag bij ons verzamelpunt afrekenen!
Het is aan te bevelen om stevige schoenen aan te trekken en je moet wel goed kunnen lopen.
Deelname: maximaal 20 personen.
Je kunt je tot 2 juni opgeven bij Julia Marcus, tel. 06-28973750 of per mail
juliamarcusgerrits@gmail.com.
Graag bij opgave vermelden of je wel/niet wilt rijden als we met auto’s gaan. Als je meerijdt vragen wij een autovergoeding van 1,50 euro per persoon (betalen aan de chauffeur).

De activiteitencommissie


Met de Museum Plus Bus naar het Van Gogh Museum

De organisatie van de Museum Plus Bus wordt gesponsord door de VriendenLoterij en is bedoeld voor mensen die moeilijk ter been zijn (rolstoel of rollator) en senioren die niet meer zelfstandig een museum kunnen bezoeken.
Dronio heeft een arrangement weten te bemachtigen. Dit bestaat uit een gratis busreis, kopje koffie/thee, entree en een rondleiding door gidsen.

 

Vrijdag 16 juni 2023
Vertrek om 9.45 uur vanaf de Bogerd, van Heemstraweg 53 in Druten
11.30 uur aankomst Amsterdam
12.00 uur ontvangst met koffie en lunch in de brasserie Zuiderbad
13.30 uur rondleiding Van Gogh Museum
Vertrek naar Druten 16.15 uur
Om ongeveer 18.00 uur zijn we terug bij de Bogerd.
 
De gezamenlijke lunch is voor eigen rekening.
 
Aanmelden tot 20 mei bij Johan Koopmanschap, 0487- 513 540.
Geef u tijdig op met vermelding van uw naam, geboortedatum, een noodtelefoonnummer, eventuele dieetwensen en of u een rollator of inklapbare rolstoel wilt meenemen.
Er zijn 40 plaatsen beschikbaar.
 
U bent definitief aangemeld na betaling van € 13,50 (voor lunch).
RABO banknummer: NL06 RABO 0112721028
Onder vermelding van: Museum Plus Bus