Informatie

Redenen om lid te worden van Dronio Druten

 1. Tien keer per jaar het Dronio Magazine, boordevol leuke en interessante informatie voor senioren.
 2. Tegelijk met het magazine ontvangt u de Nieuwsbrief van ons.
 3. Vertegenwoordiging van uw belangen in uw eigen gemeente en Adviesraad Sociaal Domein Druten waaronder WMO.
 4. Landelijke en provinciale belangenbehartiging; de KBO-PCOB is met een kwart miljoen leden landelijk en met 34.000 leden in Gelderland de grootste seniorenorganisatie.
 5. Deelnemen aan activiteiten in uw eigen woonplaats: ontmoeten, ontspannen en ontwikkelen.
 6. Zelf als vrijwilliger aan de slag; laat uw talent niet verloren gaan en blijf actief! Er is voor elk wat wils.
 7. Voor hulpvragen in uw gemeente kunt u terecht bij de Vrijwillige Ouderenadviseurs. Zij helpen u gratis de weg te vinden op het gebied van bijvoorbeeld de WMO.
 8. Hulp bij het invullen van uw belastingaangifte door getrainde vrijwilligers.
 9. Dronio servicelijn, hier kunt u terecht met al uw vragen over wonen, zorg, gezondheid, maar ook met juridische zaken.
 10. Profiteren van aantrekkelijke kortingsacties op: collectieve ziektekostenverzekering (bij b.v. Zilveren Kruis Achmea, CZ en VGZ ), rijbewijskeuring, energietarieven Nederlandse Energie Maatschappij en bij lokale winkels.

Dronio Magazine is een informatieblad dat vooral gericht is op de senioren in de samenleving. Het blad kom 10 keer per jaar uit en is voor Dronio leden gratis. Wij verzorgen de verspreiding onder onze leden en sluiten in het magazine onze plaatselijke informatie in. Dronio leden kunnen het Dronio magazine ook gratis op tablet of iPad lezen. Hiervoor dient men bij www.uniekbo.nl in te loggen met je abonneenummer.

Doelstelling

Volgens de statuten is onze doelstelling: “Het behartigen van belangen van senioren in het algemeen en die van haar leden in het bijzonder, in de meest ruime zin van het woord”.

Dit doel wordt o.a. bereikt:

 • Door het bieden van ontspanning en gelegenheid tot bevordering van sociale contacten;
 • Het behartigen van de individuele belangen van de ouderen en leden. En dus het bepleiten van deze belangen bij de lokale en regionale overheden en de instellingen op het gebied van: zorgverlening, zorgaanbieder, woningstichtingen, etc.;
 • Collectieve belangenbehartiging; samenwerking met organisaties en instellingen met een gelijk of aanverwant doel.

Het bieden van ontspanning en sociaal contact geschiedt in hoofdzaak door het organiseren van diverse activiteiten zoals lezingen, Kerst- en Paasvieringen, toneel of cabaretvoorstellingen, informatieve bijeenkomsten etc.
Het behartigen van de individuele belangen geschiedt o.a. door de inzet van vrijwillige ouderenadviseurs en belasting invulhulpen.
De collectieve belangenbehartiging geschiedt in samenwerking met het Kringberaad. Het Kringberaad is een bestuur dat bestaat uit vertegenwoordigers van de Dronio afdelingen Puiflijk, Afferden, Deest en Horssen. Via dit Kringberaad worden de contacten met Gemeente, MeerVoormekaar, Woningstichtingen, Adviesraad sociaal Domein Druten, WMO, Zorgaanbieders en Zorgverleners, onderhouden.
Bovendien wordt deelgenomen aan Regionaal en Provinciaal overleg. Door de activiteiten die door KBO Gelderland worden aangeboden.