Laatste nieuws

BELANGRIJKE MEDEDELING

Beste Dronio-leden,

Mogelijk hebben jullie gemerkt dat sommige informatie op de website van Dronio ontbreekt .
Dit heeft te maken met technische problemen binnen deze site.
Om te kijken hoe de problemen kunnen worden opgelost, is er vandaag overleg geweest waarbij ook advies is ingewonnen bij een webdesigner.
Deze zal met voorstellen komen en tevens kijken of het mogelijk is de website overzichtelijker en vooral gebruiksvriendelijker te maken.
Het spreekt natuurlijk voor zich dat het bestuur hier het eindbesluit over neemt.
In afwachting hierop hopen we dat jullie begrip hebben voor de situatie.

Vriendelijke groet, mede namens de voorzitter,

Frank Deug