Laatste nieuws

4-5-2022

Uitnodiging ALV op woensdag 25 mei, aanvang 14.00 uur in de Bogerd.

Op woensdag 25 mei is er weer de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering. Tijdens deze bijenkomst willen wij, naast de bekende agendapunten zoals die vermeld staan, stilstaan bij “het DRONIO Spoorboekje 2022/2025” met daarin zaken waar wij de komende jaren aandacht aan willen besteden. Omdat activiteiten een belangrijk onderdeel van ons bestaan is hebben we ook een organisatie model hiervoor gemaakt. Echter, om deze ideeën verder gestalte te geven zoeken wij leden die ons in de uitvoering daarbij willen helpen. Zonder de broodnodige ondersteuning zal het anders niet gaan lukken.

Tot slot. Broer Janssen, penningmeester, heeft aangegeven eind september te gaan stoppen als bestuurslid en dus ook als penningmeester. Heel jammer, want hij heeft een waardevolle bijdrage geleverd in onze vereniging. Binnen het bestuur is afgesproken dat Michel Lepoutre deze functie tijdelijk op zich zal nemen tot het moment dat er vervanging is. U snapt het waarschijnlijk al, wij zijn op zoek naar een penningmeester. Broer heeft aangegeven de tijd te willen nemen hem/haar in te werken zodat alles “geruisloos” overgedragen kan worden.

De agenda voor deze ALV:

 • opening door Tonny Zeeuwen
 • Mededelingen
 • Notulen ALV september 2021
 • Jubilarissen
 • Verkiezing bestuur:
  • Theo v/d Broek, aftredend en herkiesbaar
  • Gerda van Osenbruggen, aftredend en herkiesbaar
  • Broer Janssen, aftredend en niet herkiesbaar
 • Financieel verslag (vanwege afwezigheid Broer door Michel
  • verslag kascontrole
 • Jaarverslag (Frans)
 • HH regelement
 • DRONIO Spoorboekje 2022/2025
 • Vakantie programma juli/augustus
 • Toelichting op te houden enquête (mbt activiteiten)
 • Rondvraag/sluiting (+/- 15.00 uur)

Aansluitend muzikale afsluiting door Prettig weekend (www.duo-prettig-weekend.nl)


18-4-2022

Herinnering!

Heeft u interesse in een mooi reisje naar Ootmarsum? Vergeet dan niet je aan te melden bij Gerda van Osenbruggen, 06-13957928. Het programma staat in het laatste Dronio Magazine (april 2022).


11-3-2022

OPROEP VOOR ALLE KAARTLIEFHEBBERS!
Voor leden die graag kaarten is er op dinsdagmiddag in het Dronio-gebouw op Kerkeland de mogelijkheid om te rikken of te jokeren. Bridgen behoort ook tot de mogelijkheden. De kaartmiddag begint om 14.00 uur en eindigt om 16.00 uur.
U hoeft zich niet van tevoren aan te melden. Gerda van Osenbruggen is hiervoor onze contactpersoon (tel. 0613957928).
Kom rustig een kijkje nemen!


8-2-2022

Met ingang van woensdag 23 februari start de inloopochtend weer vanaf 10.00 uur.
Op deze ochtend is het mogelijk om legpuzzels, die u niet meer gebruikt, te ruilen of uit te lenen onder het genot van een kopje koffie op thee


11-11-2021

DIGIHULP: een samenwerking tussen Seniorweb en DRONIO Druten
Seniorweb pakt de draad weer op in samenwerking met DRONIO Druten als het gaat om hulp bieden bij vragen en/of problemen op het gebied van de digitale mogelijkheden waar we allemaal mee te maken krijgen.
Om duidelijk te krijgen waar u om vraagt is er een enquête gemaakt waarin U kunt aangeven welke hulp U wilt inroepen. Deze enquête kunt u ontvangen door te mail naar secretaris.droniodruten@gmail.com of te downloaden via onderstaande link.
De samenwerking tussen Seniorweb en Dronio valt in twee onderdelen te verdelen:

 1. Zit U met een probleem waarvan U denkt: Daar wil ik in alle rust met een vrijwilliger van Seniorweb over praten en hulp in hebben. Komt u dan naar het spreekuur in de bibliotheek. U moet zich wel vooraf online registreren via de website van de bibliotheek. Er zijn dan 2 vrijwilligers van Seniorweb aanwezig die U kunnen helpen.
 2. Mocht uit de enquête blijken dat er onderwerpen zijn waar vragen over zijn dan organiseren we een groepsbijeenkomst in het verenigingsgebouw van Dronio. Zulke bijeenkomsten zullen tijdig worden aangekondigd. Ook niet DRONIO leden kunnen zich hierbij aansluiten/opgeven.

Vragen over Digihulp: mail naar digihulp.droniodruten@gmail.com

N.B.
Bij het opstellen van deze tekst is ervan uitgegaan dat er geen beperkingen zijn voor zover het coronamaatregelen betreft. Uiteraard houden wij ons aan de actuele overheidsmaatregelen.
Dronio korte enquete


31-10-2021

Oproep

Wij zijn op zoek naar enkele vrijwilligers voor onze activiteitencommissie. U heeft weinig tijd? Geen probleem, dat geldt voor heel veel mensen. Vele handen maken licht werk. En denk daarbij dat het ook gewoon gezellig is om met elkaar iets voor Dronio te kunnen betekenen.
U kunt vrijwillig contact opnemen met een van onderstaande personen:
Julia Marcus, 06-28973750
Gerry van Loon, 06- 41773229
Trudy Verhagen, 06-55734603