Informatiebijeenkomst levenstestament /bewindvoering-mentorschap

DRUTEN – Op donderdag 28 november is er vanuit onze vereniging een informatie bijeenkomst over het levenstestament en bewindvoering-mentorschap.
De middag begint om 15.00 uur (inloop vanaf 14.45 uur) in de Boudewijn de Groot zaal van d’n Bogerd te Druten. De informatie wordt gegeven door notaris Mr. Pieter Bisschop (Waalstroom Notarissen te Druten ) en Rutger Vogelpoel/Edith Steffens (NaMensU te Druten).

Levenstestament:

Na overlijden van een erflater (bijv. uw partner) wordt de nalatenschap verdeeld. Dit gebeurd dan op via het (basis) wettelijk (langstlevende) erfrecht of door een testament. Een testament is regelmatig uitgebreider en vaak fiscaal ruimer en wordt opgesteld door de notaris.

Echter een testament is van toepassing na een ‘overlijden’, maar wat nu als je nog in ‘leven’ bent en je kunt zelf géén beslissingen meer kan en/of mag nemen?

Vaak wordt gedacht dat als je getrouwd bent, je echtgenoot alles namens u kan regelen als u dat zelf niet meer kunt. Dat is maar in een zeer beperkt aantal situaties mogelijk. Als je samen eigenaar bent van een huis/appartement en je wilt bijv. het huis/appartement verkopen, dan moet dat wel samen gebeuren. Ook als het gaat om andere bezitting die op naam staan van de echtgenoot, kan de andere echtgenoot zonder levenstestament niet namens hem/haar tekenen.

Ook in de situatie van medische informatie kan een levenstestament van waarde blijken, met name ook voor samenwonende partners en/of kinderen. In een levenstestament kunt u ook uw wensen laten beschrijven. Stel er ontstaat een situatie waarbij de kwaliteit van uw leven niet meer bij uw wensen aansluit bijvoorbeeld. als u dementeert.

Bewindvoering en/of mentorschap:

In bepaalde situaties kan het regelen van een bewindvoerder en/of mentor van belang zijn. Op het moment dat u minder goed in staat bent om uw eigen belangen te behartigen op het gebied van financiën en/of welzijn, dan kan het wenselijk zijn dat een ander, uw belangen op een wettelijke manier zal gaan vertegenwoordigen.

Uw belangen kunnen worden behartigd door uw directe omgeving zoals een bekwaam familielid. U kunt ook kiezen voor een professionele vertegenwoordiger.

De rechtbank zal de betreffende persoon benoemen tot uw wettelijke vertegenwoordiger. Dat houdt onder andere in dat deze persoon elk jaar een rekening en verantwoording aan de rechtbank moet afleggen. Deze controleert dus de wettelijke vertegenwoordiger en zal dan een goedkeuring afgeven.

Op 28 november vertellen de notaris en NaMensU graag meer over deze onderwerpen.

Deze informatiebijeenkomst is voor zowel leden als niet leden waarbij de entree gratis is.

Om een beeld te krijgen hoeveel mensen wij kunnen verwachten (minimale opkomst 20 pers.) wil ik u verzoeken dat u zich per mail aanmeldt vóór 21 november 2019.

Het mailadres is: secretaris@droniodruten.nl