Algemene Ledenvergadering

In verband met het Coronavirus wordt de Algemene Leden Vergadering verzet naar woensdag 9 september 2020. 

Ieder jaar houdt onze vereniging een Algemene Ledenvergadering (ALV). Tijdens deze bijeenkomsten informeert het bestuur de leden over de verschillende onderwerpen, legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en worden belangrijke besluiten genomen. In de ALV wordt het jaarverslag en de jaarrekening over het voorgaande jaar vastgesteld daarnaast ook de begroting voor het nieuwe jaar aan bod.
Volgens de statuten stelt de ALV bestuursbenoemingen vast, evenals het huishoudelijk reglement en (wijzigingen in) de statuten.

De agenda van de komende vergadering en het verslag van de ALV van 20 maart 2019 zijn  hieronder in te zien door op de link te klikken.

Agenda komende ledenvergadering: Hier in te zien.

Verlag van de ingelaste ALV van 11 december 2019: Hier in te zien.

Verlag van de ALV van 20 maart 2019: Hier in te zien.