Themabijeenkomst Samen Beslissen

Goed voorbereid naar het ziekenhuis;

Wilt u goed voorbereid zijn op een ziekenhuisbezoek aan de afdeling geriatrie en bent u 50-plusser? Weten hoe op een goede manier een gesprek voert met uw arts, verpleegkundige of zorgverlener? Kom dan naar de informatiebijeenkomst over Samen beslissen.
De seniorenvereniging DRONIO Druten, lid van de KBO-PCOB, organiseert in het najaar van 2020, in de Bogerd te Druten een bijeenkomst hierover in samenwerking met het Radboud UMC-afdeling geriatrie.

De bijeenkomst biedt senioren en hun naasten meer infor¬matie over hoe ze zich kunnen voorbereiden op een ziekenhuisbezoek en wat de mogelijkheden zijn om samen met de arts over een eventuele behandeling te beslissen. Ook voor mensen die (nog) geen afspraak in het ziekenhuis hebben is dit interessant. Mocht een ziekenhuisbezoek zich voordoen, dan is de voorbereiding al op orde.

Dhr. van Aalst, geriater, geeft tijdens de bijeenkomst advies en tips hoe u zich goed kunt voorbereiden, hoe het gesprek van Samen Beslissen in zijn werk gaat en beantwoordt uw vragen. De bijeen¬komst biedt u ook de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.

Samen Beslissen is een samenwerking van seniorenorganisatie KBO-PCOB, Vilans en de beroepsverenigingen van Klinisch Geriaters (NVKG).

In verband met het Corona virus wordt de bijeenkomst verzet naar het het najaar van 2020. We zullen jullie op de hoogte houden voor een nieuwe datum.
Locatie : D’n Bogerd, Van Heemstraweg 53 in Druten