Meer bewegen of sporten? Gemeente Druten geeft mogelijkheden

In de gemeente Druten willen we dat iedere inwoner kan sporten en bewegen. Ieder op zijn eigen niveau. Het is belangrijk om ook op latere leeftijd te sporten en bewegen. Bijvoorbeeld om vallen te voorkomen of om het geheugen en andere vaardigheden te verbeteren.

Sport voor iedereen betaalbaar
Is er thuis geen geld om mee te doen aan sport- of cultuuractiviteiten? Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur zorgt ervoor dat het lesgeld wordt betaald voor volwassenen die leven rond het bestaansminimum. Zo kunnen mensen met een laag inkomen een jaar lang sporten bij een sportvereniging of sportaanbieder. U kunt een aanvraag doen bij een intermediair. Dit is bijvoorbeeld uw inkomensconsulent of de voedselbank. Op deze website staat een lijstje van alle intermediairs: https://www.volwassenenfonds.nl/deelnemers/druten/.

Sport- en beweegaanbod in de gemeente Druten
Wilt u graag weten welke sporten er allemaal zijn in de gemeente Druten? Kijk dan eens op de website www.meedoeninmaasenwaal.nl. Hier staat het meeste aanbod uit onze gemeente.

Leest u het aanbod liever in een boekje? We werken ook aan een nieuwe editie van het activiteitenboekje Max Vitaal. Dit boekje is in 2022 voor het eerst uitgebracht. Het nieuwe boekje zal naar verwachting eind dit jaar worden verspreid. In dit boekje vindt u het sportaanbod in de gemeente Druten en West Maas en Waal voor 50+’ers. Wilt u graag mee doen? Dan kunt u contact opnemen met de aanbieder om een proefles te doen of om eens langs te gaan.

Buurtsportcoach Volwassenen
In de gemeente Druten is in januari 2024 een Buurtsportcoach Volwassenen gestart. Zijn naam is Stan de Kleijn (zie foto). Stan kan u helpen bij vragen over sporten en bewegen. Bijvoorbeeld als u niet zo goed weet wat u leuk vindt. Stan kijkt samen met u welk aanbod het beste bij u past. Daarnaast organiseert de buurtsportcoach ook activiteiten en heeft hij veel contact met sportverenigingen en andere aanbieders.
Stan is bereikbaar via: standk@ubuntu-sport.com of 06-22807882.

Doortrappen: fiets veilig en met vertrouwen
Met Doortrappen zorgen we ervoor dat alle inwoners veilig en met vertrouwen kunnen (blijven) fietsen. Er worden voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd waar u alles leert over bijvoorbeeld fietsveiligheid. Doortrappen is bekend van de fietshelmactie.

Buurtsportcoach Stan de Kleijn is de coördinator van doortrappen. Zijn contactgegevens staan in het kopje hierboven. Neem gerust contact met hem op.