De Maos en Waolse Praotcast

Lustere aes gè tèd hèt.

Sinds 1 maart is de ‘Maos en Waolse Praotcast’ online.
Een podcast geheel in het Maos en Waolse dialect, gemakt deur en veur Maos en Waolers.

De Maos en Waolse Praotcast heeft als doelstelling om het Maos en Waolse dialect levendig te houden en vast te leggen middels mooie verhalen en gedichten van de Maas en Waalse mensen.
Elke eerste van de maand wordt er een nieuwe aflevering online gezet. Tijdens elke aflevering wordt er door Gerrie Koppers uit Afferden een Maas en Waler geïnterviewd. Het interview start met de ‘Maos en Waolse Peilschaol’. Hierbij krijgt de geïnterviewde twee dialectwoorden aangeboden waartussen gekozen moet worden. Bijvoorbeeld: vaerke of keuje en Maos of Waol?

Daarna volgen er een aantal woordparen die meer met het persoonlijk leven van de geïnterviewde te maken hebben, zoals: in de tuin moike of lèze, Aquilla of NEC? Daarna gaat het interview verder over verschillende onderwerpen uit het leven van de betrokken persoon. Henk van Elk uit Puiflijk bespreekt na het interview een dialectwoord of gezegde. Tot slot sluit Rinie van Haren de proatcast af met treffend gedicht uit één van zijn dichtbundels.

De afleveringen van Ton de Vree uit Dreumel, Gerard de Graaf uit Puiflijk, Ben van Ooijen uit Appeltern en Lard van de Weerden uit Afferden zijn inmiddels al bijna door 2000 mensen beluisterd.

Elke Praotcast is te beluisteren – aes gè tèd hèt – via Spotify, SoundCloud en op de website van ‘De Maos en Waolse proatcast’.